Кредо відділення: «Tantum possumus, quantum scimus» – «Ми можемо стільки, скільки ми знаємо».

Завдання відділення:

 • забезпечення різного виду анестезій при акушерських та гінекологічних оперативних втручаннях;

 • лікування невідкладних станів;

 • надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам акушерсько-гінекологічного профілю із супутньою соматичною патологією;

 • проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій пацієнтів та їх корекція.

Лікування пацієнтів у відділенні проводиться згідно із сучасними клінічними рекомендаціями та базується на принципах доказової медицини.

У відділенні наявна вся матеріально-технічна база для виконання всіх встановлених завдань.

Лікарі відділення володіють всіма різновидами анестезії та дотримуються шляху постійного вдосконалення своїх знань та навичок, постійно беруть участь в профільних конференціях, курсах тематичного удосконалення, майстер класах, як слухачі, так і доповідачі.

Наше відділення є однією із клінічних баз кафедри «анестезіології та інтенсивної терапії» Національної Медичної Академії Післядипломної Освіти імені П.Л. Шупика.

У відділенні застосовуються наступні сучасні анестезіологічні технології:

 • Методика інгаляційної анестезії на основі галогеновмісних анестетиків останнього покоління («севофлюран»).

 • Методика внутрішньовенної анестезії із самостійним диханням.

 • Методика внутрішньовенної анестезії із штучною вентиляцією легень.

 • Різні варіанти нейроаксіальної анестезії (спінальна, епідуральна, каудальна, комбінована спінально-епідуральна анестезії).

 • Методика мультимодальної комбінованої анестезії.

 • Методика мультимодальної анальгезії в післяопераційному періоді.

 • Пункція та катетеризація центральних вен та блокади нейро-фасціальних просторів передньої черевної стінки під контролем ультразвукової навігації.

 • Принципи «хірургії швидкого відновлення» (Fast track surgery) та «прискореного відновлення після оперативного втручання» (Enhanced Recovery After Surgery).

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок КНП КОР «Київський обласний перинатальний центр» розраховане на 9 ліжок.

Завідувач відділення – Падалко Андрій Анатолійович.