Метою діяльності Київського обласного перинатального центру є поліпшення медичного обслуговування населення, гарантування медико-лікувальних послуг, необхідних лікувальних процедур на основі господарського розрахунку згідно з чинним законодавством України про охорону здоров’я населення.

Предметом діяльності є:

  • надання населенню (в першу чергу мешканцям Київської області) висококваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги;
  • надання допомоги матері і дитини в після пологовий період;
  • співробітництво з міжнародними іноземними та українськими громадянами та організаціями і фондами з питань охорони здоров’я громадян (пацієнтів), а також обмін досвідом в галузі медицини;
  • сприяння залученню українських та іноземних інвестицій для розвитку медичних закладів, пологових будинків та забезпеченню таких установ необхідним обладнанням та медичними препаратами та ліками;
  • медичне обслуговування населення згідно з договорами медичного страхування;
  • надання невідкладної стаціонарної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, пацієнтам з гінекологічними захворюваннями і новонародженим;
  • надання планової стаціонарної допомоги вагітним та роділлям з екстрагенітальною та акушерською патологією;
  • надання планової стаціонарної допомоги гінекологічним хворим згідно з показаннями до госпіталізації;
  • надання планово-консультативної та невідкладної допомоги в районах області;
  • проведення консультацій та лікувальної роботи з гінекологічно хворими дітьми та підлітками, інформаційно-методичної роботи з питань статевого виховання дітей та підлітків;
  • проведення медико-генетичного консультування населення, пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, медико-генетичне обстеження новонароджених;
  • впровадження в практику нових методів діагностики лікування та реабілітації;
  • виконання широкого спектру клініко-діагностичних обстежень;
  • проведення консультативної та лікувальної роботи серед вагітних, роділь, породіль, їх новонароджених дітей, пацієнтів з гінекологічними захворюваннями;
  • надання гінекологічної допомоги дітям та підліткам;
  • надання медико-генетичної допомоги населенню;
  • підготовка та підвищення кваліфікації відповідних кадрів;
  • участь у науково-практичних, обласних та всеукраїнських програмах відповідного напрямку;
  • впровадження в роботу нових технологій та науково-дослідницька робота;
  • взаємодія з Товариством Червоного Хреста України, іншими громадськими організаціями з питань охорони здоров’я матері та дитини;
  • підтримка міжнародних контактів та зв’язків.